Till startsidan

Leverans av ritningsfiler

När dokumenten har konverterats till CAD-format levereras de till kunden som TIFF- eller PDF-filer för granskning. Sedan de korrigerats och godkänts levereras de i det CAD-format som överenskommits. Ritningarna kan levereras antingen som bilaga till ett e-mail på CD eller på annat sätt som överenskommits.

Garanti.
Om några fel uptäcks på ritningarna/kartorna inom 180 dagar från leverans åtgärdas felen snarast utan ytterligare kostnad.

Konfidentiell information.
Inga ritningar eller information  lämnas ut till utomstående part under några omständigheter. Inga ritningar eller kartor används som referensobjekt utan medgivande från ägaren.

 


Sidan senast uppdaterad 2003-09-20
© Gunnar Forsman