Till startsidan

Produktionsprocedur

Så här går det till att göra om en pappersritning till CAD format:

 För att ett bra resultat skall uppnås är det av yttersta vikt att ritaren får den information som han behöver för att ritningen skall uppfylla de krav som ställs på dokumentet. Det kan t.ex. röra sig om att förtydliga svenska ord och bokstäver. Att bilägga en fil med en representativ CAD ritning kan också underlätta förståelsen av vad kunden förväntar sig. 
Det är praktiskt att komprimera filerna med t.ex. WinZip innan man sänder dem som bilaga till e-mail då e-mail brevlådor ofta har en begränsad kapacitet.

 


Sidan senast uppdaterad 2003-09-20
© Gunnar Forsman